Zabezpieczenie

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie

 • Każda ze stron w sprawie o rozwód może żądać zabezpieczenia:
  • władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
  • uregulowania kontaktów rodzica z dziećmi,
  • świadczeń alimentacyjnych,
  • sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania;
 • Postanowienie o zabezpieczeniu stanowi rozstrzygnięcie jednej z w/w kwestii na czas trwania sprawy o rozwód, tj. do momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego;
 • Postanowienia o zabezpieczeniu są zaskarżalne zażaleniem.