Prowadzenie w stanie nietrzeźwości

Na czym polega to wykroczenie?

 • Każda jazda pojazdem mechanicznym (samochód, motocykl, motorower) w ruchu lądowym, wodnym (motorówka) lub powietrznym (motolotnia) ze stężeniem alkoholu we krwi ponad 0,5 promila lub 0,25 mg/litr wydychanego powietrza;

Jaka kara jest przewidziana?

 • grzywna, maksymalnie 540 x 1.000 zł;
 • ograniczenie wolności w wymiarze od 1 miesiąca do 2 lat;
 • pozbawienie wolności w wymiarze od 1 miesiąca do 2 lat;
 • przy kolejnym popełnieniu przestępstwa znacznie surowsza odpowiedzialność;
 • obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 – 15 lat, w niektórych przypadkach dożywotnio;

Na czym może polegać obrona?

 • wykazanie, że pomiar stężenia alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu został wykonany w sposób niewłaściwy (np. brak atestu urządzenia, niezachowanie warunków prawidłowego badania – skutek: UNIEWINNIENIE;
 • wykazanie, że sprawca nie prowadził pojazdu – UNIEWINNIENIE:
 • wykazanie, że sprawca działał nieumyślnie – skutek: UNIEWINNIENIE;
 • wykazanie, że prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości nie nastąpiło w ruchu lądowym, wodnym czy powietrznym –skutek: UNIEWINNIENIE:
 • obrona prowadzona w oparciu o niedoskonałości retrospektywnego badania alkoholu we krwi – skutek: UNIEWINNIENIE:
 • przekonanie Sądu, że sprawca zasługuje na warunkowe umorzenie postępowania karnego – skutek: ZACHOWANIE STATUSU OSOBY NIEKARANEJ, ZACHOWANIE PRAWA JAZDY;
 • wykazanie istnienia okoliczności łagodzących i zdeprecjonowanie okoliczności obciążających – skutek: ŁAGODNIEJSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA.