Szanowni Państwo,

powierzając nam do prowadzenia swoje sprawy, składacie niejako w nasze ręce część swojego życia lub działalności. Dotyczy to zarówno kwestii często dalece osobistych i wrażliwych, czasami finansowych, niejednokrotnie mających wpływ na dalszy bieg Państwa życia w wielu wymiarach. Wszystkie wskazane sprawy łączy wspólny mianownik – są one dla Państwa, jako naszych Klientów, wyjątkowo ważne. Nie sposób obdarzyć zaufaniem osób obcych, o których nie wie się nic, tudzież niewiele, w związku z czym poniżej zamieszczamy kilka informacji o Partnerach Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „CUPRUM-LEX” J. Płaza-Kowalczyk, M. Zawadzki spółki partnerskiej. Pragniemy w ten sposób przedstawić Państwu fakty, świadczące o tym, że Wasze sprawy także dla nas są wyjątkowo ważne, a ich prowadzeniu towarzyszyć będzie każdorazowo z naszej strony profesjonalizm i rzetelność na najwyższym poziomie.

Tworzymy prężnie działający zespół już od roku 2011, kiedy to miała początek nasza współpraca w kancelarii adwokackiej, w której pracowaliśmy jeszcze jako aplikanci. Przez tak długi czas nie tylko wypracowaliśmy wspólne mechanizmy działania, ale osiągnęliśmy porozumienie na poziomie niekiedy niewymagającym werbalizacji, co wpływa efektywnie na jakość i sprawność wykonywanych czynności. Darzymy się wzajemnym zaufaniem i szacunkiem, którymi chcielibyśmy się podzielić z Państwem.

Joanna Płaza-Kowalczyk

Radca Prawny

665 230 004


Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2013 r. wykonująca zawód radcy prawnego, od 2008 r. praktykująca prawo w kancelarii adwokackiej i radcowskiej. W latach 2010 r. – 2013 r. odbyła aplikację radcowską, zakończoną egzaminem radcowskim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości, zaś w dniu 17 maja 2013 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem WŁ/LG/442. Począwszy od dnia 12 lipca 2013 r., kiedy to złożyła ślubowanie przed Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu, uzyskała uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe, zdobywane jeszcze w czasie studiów oraz w trakcie aplikacji radcowskiej, a następnie ugruntowane w ramach świadczenia pomocy prawnej jako radca prawny, w połączeniu z rozległym przygotowaniem merytorycznym, stanowi gwarancję jej rzetelności i profesjonalizmu. Szeroki zakres świadczonych usług prawnych wiązał się z rozległym wachlarzem dziedzin prawa, w obrębie których dokonywała wszelkich czynności zawiązanych ze świadczoną pomocą prawną.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki pociech, uwielbiająca polską muzykę alternatywną lub osadzoną na jej obrzeżach, a także kompozycje i aranżacje Leszka Możdżera. W pełni podziela pogląd Wisławy Szymborskiej, zgodnie z którym: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” . Niezmiennie zakochana w literaturze pięknej, pozostająca pod nieustającym wrażeniem realizmu magicznego Gabriela Garcia Márqueza, inteligencji Javiera Maríasa, celności i umiejętności czynienia prostym tego, co na pozór trudne przez ks. Jana Twardowskiego. Miłośniczka Mistrzów polskiej poezji w osobie Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Andrzeja Bursy, ale i prozy polskiej, w odniesieniu do której jedynie przykładowo wymienić można takich autorów jak Joanna Bator, Zygmunt Miłoszewski, czy Wojciech Chmielarz. Wyjątkowo ceni sobie czas spędzany z rodziną, uwielbia wspólne podróże, wycieczki rowerowe i spacery z buldogiem francuskim o malowniczym imieniu Bajka.

 

Marek Zawadzki

Adwokat

530 120 602


Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2015 r. wykonujący zawód adwokata, od 2011 r. doskonalący swoje umiejętności zawodowe jako aplikant adwokacki w kancelarii adwokackiej. W latach 2012 r. – 2015 r. odbył aplikację adwokacką, zakończoną egzaminem adwokackich złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości, zaś w w 2015 r. uzyskał wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu pod numerem 1734., po złożeniu ślubowania adwokackiego przed Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata. Kilkuletnia praktyka adwokacka przy bardzo zróżnicowanej tematyce prowadzonym spraw i pełnym przekroju dziedzin prawa, których dotyczyła pomoc świadczona Klientom, pozwoliły na zdobycie doświadczenia niezbędnego do udzielenia pomocy prawnej w każdej sytuacji. Specyfika działań podejmowanych zwłaszcza na gruncie prawa karnego wymusiły wypracowanie metod szybkiego i dynamicznego podejścia do rozwiązywanych problemów i reagowania na zmieniającą się specyfikę procesową. Także uczestnictwo w co najmniej kilkuset rozprawach sądowych pozwoliło na swobodne poruszanie się w realiach rozpraw sądowych.

Prywatnie Pochodzący z Kłodzka ojciec Helenki I Stasia. Kotlina Kłodzka i wędrówki po otaczających ją Górach Bystrzyckich, Masywie Śnieżnika czy po Górach Sowich i wieloletnia działalność w harcerstwie dały początek temu, czym w zasadzie z różnymi modyfikacjami żyje do dzisiaj. Kilkutygodniowe wyprawy rowerowe, m. in. po Litwie oraz po Węgrzech, wyjazdy motocyklowe do Macedonii i do Hiszpanii, piesze wyprawy po Gruzji i Izraelu, samochodowe podróże do Rumunii czy Norwegii – to wszystko wzięło swój początek od ognisk pod gwiazdami i leśnych biwaków w niezapomnianych czasach 11 Kłodzkiej Drużyny Harcerskiej „Kajman”. Kiedy czas i okoliczności nie pozwalają na bardziej rozbudowane formy spędzania czasu, zwolennik nocy pod gwiazdami przy możliwie maksymalnym oderwaniu od warunków miejskich w ramach koncepcji mikrowypraw jako leku na tempo codziennego życia. W ostatnich latach, jako szczęśliwy ojciec dwójki dzieci, wspólnie z małżonką będącą towarzyszką wszystkich powyższych wypraw, z powodzeniem próbuje zarazić pasją do biwakowania dzieci. W weekendy zdecydowanie częściej do spotkania na górskim szlaku, campingu czy nad jeziorem niż w mieście.


Nasze doświadczenie

W ramach naszej praktyki zawodowej świadczyliśmy usługi prawne z bardzo szerokiego zakresu dziedzin prawa, dokonując przy tym kompleksowych czynności zawiązanych ze świadczoną pomocą prawną.

Wielokrotnie prowadziliśmy lub opracowywaliśmy liczne sprawy o rozwód, o separację, o podział majątku (także z datą wsteczną), o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, sprawy spadkowe (m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, dział spadku, o zatwierdzenie uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia spadkowego), o alimenty (obniżenie, podwyższenie, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego), sprawy rodzinne (o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o wyrażenie przez sąd rodzinny zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd itd.), wszelkiego rodzaju sprawy o zapłatę, o ubezwłasnowolnienie, o zadośćuczynienie i odszkodowanie, o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i wiele innych.

W zakresie prawa karnego adw. Marek Zawadzki prowadził w szczególności sprawy dotyczące zarzutów rozbojów, działania w zorganizowanej grupie przestępczej, uszkodzeń ciała, znęcania fizycznego i psychicznego, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i wielu innych

Radca prawny Joanna Płaza-Kowalczyk z uwagi na uczestnictwo w obsłudze prawnej spółek handlowych posiada także rozległą wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu prawa handlowego, zarówno w kwestiach dotyczących dokonywania wszelkiego rodzaju zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego, jak również w zakresie prawnego wsparcia bieżącego ich funkcjonowania, przygotowywania projektów uchwał, protokołów z posiedzeń organów spółek, a także w kwestii kompleksowego przekształcenia spółek, obejmującego zarówno dokonanie stosownych czynności, podjęcie uchwał i przygotowanie dokumentacji, niezbędnej do zgłoszenia stosownego wniosku do KRS.

Wykonując zawód prawnika, a następnie radcy prawnego i adwokata udzielaliśmy porad prawnych, przygotowywaliśmy opinie prawne, projekty ugód i porozumień przedsądowych, sporządzaliśmy różnego rodzaju pisma procesowe - pozwy, zarzuty/sprzeciwy od nakazów zapłaty, pisma przygotowawcze, wnioski, zażalenia, apelacje, wnioski o ogłoszenie upadłości, a także odwołania, skargi do samorządowych kolegiów odwoławczych, skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, skargi kasacyjne, reprezentowaliśmy naszych Mandantów przed sądami i właściwymi organami. W sprawach karnych adw. Marek Zawadzki opracowywał szereg odpowiedzi na akty oskarżenia, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o umorzenia lub warunkowe umorzenia postępowania karnego, jak również szereg pism w toku postępowania karnego niemieszczących się w podstawowych ramach.

Wieloletnia praca w kancelarii nie tylko pozwoliła nam na praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy, stwarzając idealne warunki do intensywnego rozwoju zawodowego we wszystkich płaszczyznach, ale przede wszystkim ugruntowała nasze poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania wobec osobistego zaangażowania i samodzielności ich wykonywania, a także umiejętność dobrego zarządzania czasem. Zdobyte doświadczenie ukształtowało w nas także umiejętność pracy wielozadaniowej, a także przełożyło się na zdolność do opracowywania kompleksowych rozwiązań i koncepcji w ramach świadczonej pomocy prawnej.

Zapraszamy do współpracy


Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, zapraszamy do kontaktu.

Przejdź do strony kontaktowej