Doświadczenie partnerów

  • doświadczenie Partnerów dotyczy w szczególności windykacji prowadzonej na rzecz szeregu podmiotów z różnych dziedzin, w co najmniej kilkuset sprawach tym w szczególności dostawców artykułów medycznych, leków i sprzętu rehabilitacyjnego, przedsiębiorców wykonujących usługi wulkanizacyjne i z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w zakresie usług drukarskich czy hotelowych, a także płatności za płody rolne czy za usługi świadczone na rynku motoryzacyjnym;
  • wysokość należności skutecznie zwindykowanych z udziałem Partnerów w toku postępowania polubownego i przedsądowego począwszy od roku 2016 r. przekracza 4.000.000 zł;
  • Partnerzy od kilku lat stale współpracują z Kancelarią Komorniczą o bardzo wysokim wskaźniku efektywności prowadzonych egzekucji, która działając w sposób bardzo szybki i sprawny doprowadza do zaspokojenia roszczeń Klientów;