Każda inna sytuacja, w której wyrządzono szkodę

  • odpowiedzialności odszkodowawczej można dopatrywać się w szeregu sytuacji, których nie sposób opisać;
  • w każdym przypadku, jeśli ktoś doznał krzywdy lub szkody, można rozważyć zgłoszenie roszczenia odszkodowawczego;
  • każdą sytuację warto rozważyć i przeanalizować – chociaż nie z każdym roszczeniem warto wystąpić na drogę sądową;
  • spadające dachówki lub śnieg z dachu, szkoda wyrządzona przez dziecko w szkole czy przedszkolu, uszkodzenie drzewek owocowych przez niewłaściwy oprysk przez sąsiada, opona samochodowa rozcięta o dziurę w jezdni – to tylko przykłady sytuacji faktycznych, w których można upatrywać się odpowiedzialności odszkodowawczej;