Testament

Forma

 • testament zasadniczo można sporządzić w formie aktu notarialnego lub w zwykłej formie pisemnej (testament własnoręczny;
 • w pełni prawidłowo sporządzony testament odręczny ma moc równą testamentowi notarialnemu, o ile zachowane zostaną wymogi ustawowe (w całości sporządzony pismem odręcznym, z własnoręcznym podpisem spadkodawcy i opatrzony datą)
 • możliwe są też formy szczególne, wśród nich testament sporządzony przez osobę niemogącą pisać i testament ustny;

Co może zawierać testament

 • testament to zasadniczo podstawowa forma rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci;
 • może określać, że cały spadek po spadkodawcy przypadnie określonej osobie lub osobom;
 • może zawierać bardziej szczegółowe rozrządzenia, wśród nich zapisy i polecenia, dzięki którym spadkodawca w określonych warunkach może zadysponować określone obowiązki na nałożyć na spadkobiercę określone obowiązki lub też określone składniki majątkowe przyznać określonej osobie;
 • może zawierać dyspozycję wydziedziczenia określonych osób, co uniemożliwia im ubieganie się o zachowek;
 • zasadniczo każdą wolę spadkodawcy można wyartykułować w testamencie. Prawidłowo sporządzony testament pozwala na dość precyzyjne rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci;

Podważenie testamentu

 • podważenie testamentu jest możliwe, a zbadanie szans i kierunku ewentualnego działania musi opierać się zawsze o analizę konkretnej sytuacji;
 • testament może być odwołany przez samego spadkodawcę czy to wprost czy to przez sporządzenie testamentu późniejszego, sprzecznego z testamentem wcześniejszym
 • podważenie testamentu można oprzeć np. o wykazanie, że sporządzając testament spadkodawca działał w warunkach uniemożliwiających lub utrudniających świadome powzięcie decyzji czy wyrażeniem woli: np. pod wpływem groźby, przymusu, pod wpływem alkoholu, leków wpływających na odbiór rzeczywistości czy pod wpływem zaburzeń chorobowych;
 • podważenie autentyczności podpisu spadkodawcy lub podważenie, że został on w całości sporządzony pismem odręcznym;