Wypadki na chodnikach, ulicach i w budynkach

  • Gmina lub zarządca nieruchomości ponoszą odpowiedzialność za stan budynków, urządzeń i nawierzchni, którymi zarządzają;
  • przykładowo jeśli chodnik jest oblodzony lub dziurawy i przechodzień dozna z tego tytułu krzywdy lub szkody, może dochodzić roszczeń odszkodowawczych od osoby, która była zobowiązana do dbałości o określony teren;
  • każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie oceniając przeciwko komu można wysunąć roszczenie, czy poszkodowanemu nie można przypisać przyczynienia się do powstania szkody;
  • poślizgnięcie się na nieodśnieżonym chodniku, śliska nawierzchnia przy fontannie, mokra podłoga w sklepie, niezabezpieczona kratka przed klatką schodową, nierówny chodnik, zapadnięcie się przerdzewiałej, metalowej kratki osłaniającej studzienkę czy złe zabezpieczenie robót remontowych prowadzonych przed wejściem do budynku to tylko niektóre z przykładów spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w których występowaliśmy;