Błędy medyczne

  • błędem medycznym jest, najogólniej rzecz ujmując, postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami sztuki medycznej, zwłaszcza nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie osób pracujących w placówce medycznej: lekarza, lekarza dentysta, pielęgniarka, położna, ale też ratownik medyczny czy operator sprzętu medycznego.
  • odpowiedzialność za błąd medyczny ponosi zwykle placówka medyczna, a wynika zwykle z nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala, pomyłki pielęgniarek, położnych czy lekarzy.
  • błędy medyczne można podzielić na 1) błędy diagnostyczne – lekarz myli się z diagnozą lub błędnie ocenia stan zdrowia pacjenta, 2) błędy terapeutyczne (lecznicze) – źle dobrano metodę leczenia czy sposób postępowania z chorym, 3) błąd rokowania – lekarz źle ocenia rozwój sytuacji lub choroby, wydaje błędne zalecenia lekarskie lub np. przedwcześnie wypisuje pacjenta ze szpitala, 4) błędy techniczne – polegają na niepoprawnym realizowaniu decyzji czy zaleceń lekarskich przez personel szpitala.
  • nie każde niepowodzeniu w leczeniu jest błędem medycznym – o takim można mówić tylko wówczas, gdy można ustalić i udowodnić błąd;
  • procesy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne bywają trudne i skomplikowane z uwagi na konieczność wykazania, że do określonego błędu doszło;