Wypadki w pracy

  • wypadki przy pracy rodzą odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy wówczas, gdy można przypisać mu zaniechania w zakresie przestrzegania przepisów BHP;
  • nawet wówczas, gdy pracownik przyczynia się do powstania szkody lub jest świadomy niebezpieczeństwa pracy, nie powoduje to, że pracodawca nie ponosi wobec pracownika odpowiedzialności odszkodowawczej, a co najwyżej może mieć wpływ na jej zakres;
  • niezależnie od świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy wypłat z prywatnych polis NNW, rozważyć można skierowanie roszczenia bezpośrednio przeciwko pracodawcy;