Dział spadku

Znaczenie

  • postępowanie przeprowadzane po stwierdzeniu nabycia spadku przez Sąd lub po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia;
  • ma na celu doprowadzić do ustalenia jaki majątek wchodzi w skład masy spadkowej;
  • podział określonych składników majątkowych pomiędzy uprzednio ustalonych spadkobierców;
  • rozliczenia związanie z uprzednimi darowiznami dokonanymi przez spadkodawcę za jego życia;
  • może odbyć się na drodze sądowej lub, jeśli spadkobiercy osiągną porozumienie, na drodze pozasądowej w formie umowy zawieranej w zwykłej formie pisemnej lub przed notariuszem, jeśli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość;

Przebieg

  • ustalenie jakie dokładnie składniki majątkowe (m.in. nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne wchodzą w skład masy spadkowej)
  • ustalenie wartości poszczególnych składników majątkowych
  • podział określonych składników pomiędzy spadkobierców, w pewnych przypadkach z określonymi spłatami lub dopłatami;

Skutek

  • spadkobiercy po zmarłym uzyskują określone składniki majątkowe wchodzące w skład masy spadkowej;
  • spadek zostaje ostatecznie podzielony. Poszczególne składniki majątkowe (pojazdy, nieruchomości, środki pieniężne) zyskują nowych właścicieli, którzy mogą nimi swobodnie dysponować.