Orzeczenie o winie

Orzeczenie o winie

Orzeczenie o winie

  • Co do zasady orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie i wówczas następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.
  • W przypadku rozwodu bez orzekania o winie postępowanie dowodowe ogranicza się zazwyczaj do przesłuchania stron i dowodu z dokumentów, zaś całe postępowanie sądowe kończy się w większości przypadków na pierwszej rozprawie.
  • Wyłączna wina jednego małżonka wymaga powołania i przeprowadzenia szeregu dowodów na tą okoliczność, w postaci zeznań świadków, zdjęć, nagrań itp. Winę współmałżonka należy udowodnić i samo przesłuchanie małżonka niewinnego nie będzie w tym zakresie wystarczające.
  • Rozwiązanie przez sąd małżeństwa z winy obojga małżonków zazwyczaj ma miejsce wówczas, gdy małżonkowie nie zawnioskowali zgodnie o rozwód bez orzekania o winie za rozkład pożycia, zaś w stanie faktycznym sprawy brak było podstaw do stwierdzenia przez sąd wyłącznej winy jednego z małżonków. Wina małżonków nie jest stopniowalna, a zatem nawet „mniejsza wina” drugiego małżonka uniemożliwia orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy pierwszego z nich.
  • Jakie faktyczne znaczenie ma orzeczenie o winie? Pomijając kwestię niejako ukoronowania prawdy o rozwiązywanym przez rozwód małżeństwie, orzeczenie o winie za rozkład pożycia ma istotne znaczenie dla kwestii alimentów dla współmałżonka, o czym mowa TUTAJ