Podział majątku w sprawie o rozwód

Podział majątku w sprawie o rozwód

Podział majątku w sprawie o rozwód

  • W sprawie o rozwód teoretycznie Sąd może także dokonać podziału majątku wspólnego rozwodzących się małżonków, niemniej jednak w praktyce dzieje się to stosunkowo rzadko.
  • Sąd może na wniosek co najmniej jednej ze stron dokonać podziału majątku wspólnego, o ile nie przedłuży to postępowania rozwodowego. W związku z tym, że wskazany warunek, określony przez przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, ma charakter nieprecyzyjny i pozostawia miejsce na subiektywna ocenę, w praktyce uwzględnienie przedmiotowego wniosku zależy wyłącznie od uznania Sądu.
  • Sprawy o podział majątku wspólnego wymagają dużego nakładu pracy zarówno stron/ich pełnomocników, jak i Sądu, częstokroć wymagają przeprowadzenia rozległego postępowania dowodowego, stąd też zazwyczaj podział ten dokonywany jest w odrębnym postępowaniu, wszczynanym po prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód i prowadzonym przez Sąd Rejonowy.