Chwila ustania wspólności majątkowej małżeńskiej

Chwila ustania wspólności majątkowej małżeńskiej

Co do zasady wspólność majątkowa małżeńska ustaje w wyniku orzeczenia rozwodu lub separacji, a dokładniej rzecz ujmując z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód lub separację. Niemniej jednak skutek taki występuje także wówczas, gdy:

  • małżonkowie zawierają umowę znoszącą wspólność i wprowadzą rozdzielność majątkową;
  • sąd ustanawia na żądanie jednego z małżonków (lub wierzyciela) w miejsce wspólności majątkowej pełną rozdzielność;
  • jeden z małżonków zostaje ubezwłasnowolniony;
  • ogłoszono upadłość jednego z małżonków (w tym także upadłość konsumencką).

Możliwe jest także Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.