Kontakty z małoletnim dzieckiem

Kontakty z małoletnim dzieckiem

Kontakty z małoletnim dzieckiem

  • Na zgodny wniosek stron Sąd w wyroku rozwodowym nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem
  • Ustalenie w wyroku rozwodowym kontaktów z małoletnim dzieckiem dotyczy kwestii możliwości osobistego przebywania z dzieckiem przez tego małżonka, z którym dziecko nie będzie na co dzień mieszkać.
  • Określenie kontaktów dziecka z rodzicem drugoplanowym polega na wskazaniu w jakie dni rodzic ten ma prawo do spotkań z dzieckiem z wyszczególnieniem przykładowo wskazanych dni tzw. tygodnia pracującego, weekendów w skali miesiąca, Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych, wakacji letnich i ferii zimowych itd.
  • W wyjątkowych sytuacjach, gdy wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku rozwodowym całkowicie wykluczy lub ograniczy kontakty rodzica drugoplanowego z dzieckiem na przykład poprzez zakaz zabierania dziecka poza jego miejsce stałego pobytu, zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem jedynie w obecności drugiego rodzica lub innej osoby wskazanej przez sąd.
  • Z naszego doświadczenia wynika, że jeżeli między rodzicami istnieje konflikt na gruncie kontaktów z ich wspólnym małoletnim dzieckiem, warto w toku postępowania rozwodowego sprecyzować odpowiednie wnioski, by możliwie precyzyjnie i szczegółowo określić wszelkie kwestie w tym zakresie, albowiem pozwoli to na uniknięcie konfliktów na tym tle w przyszłości.