Sąd właściwy

Sąd właściwy

Sąd właściwy

  • W sprawach o rozwód Sądem właściwym rzeczowo jest Sąd Okręgowy jako sąd I instancji
  • Sądem II instancji w sprawach o rozwód jest Sąd Apelacyjny
  • Pozew o rozwód składa się w sądzie, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.
  • Dla większości z Państwa jako naszych Klientów, właściwy miejscowo będzie Sąd Okręgowy w Legnicy(ul. Złotoryjska 40, 59-220 Legnica, natomiast Sąd Apelacyjny we Wrocławiu będzie właściwym sądem II instancji (rozpozna ewentualne zażalenia i apelacje)