Prowadzenie w stanie po spożyciu alkoholu

Na czym polega to wykroczenie?

  • Każda jazda pojazdem mechanicznym (samochód, motocykl, motorower) w ruchu lądowym, wodnym (motorówka) lub powietrznym (motolotnia) ze stężeniem alkoholu we krwi od 0,2 do 0,5 promila lub 0,1 – 0,25 mg/litr wydychanego powietrza;

Jaka kara jest przewidziana?

  • zasadniczo obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat
  • kara aresztu do 30 dni lub grzywna do 5.000 zł

Na czym może polegać obrona?

  • wykazanie, że pomiar stężenia alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu został wykonany w sposób niewłaściwy (np. brak atestu urządzenia, niezachowanie warunków prawidłowego badania – skutek: UNIEWINNIENIE;
  • wykazanie, że sprawca nie prowadził pojazdu – skutek: UNIEWINNIENIE:
  • wykazanie, że prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka nie nastąpiło w ruchu lądowym, wodnym czy powietrznym –skutek: UNIEWINNIENIE:
  • obrona prowadzona w oparciu o niedoskonałości retrospektywnego badania alkoholu we krwi – skutek: UNIEWINNIENIE:
  • przekonanie Sądu, że sprawca zasługuje na nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od wymierzenia środka karnego – skutek: ZACHOWANIE PRAWA JAZDY;
  • wykazanie istnienia okoliczności łagodzących i zdeprecjonowanie okoliczności obciążających – skutek: ŁAGODNIEJSZA ODPOWIEDZIALNOSĆ KARNA.