Alimenty dla małoletniego dziecka

Alimenty dla małoletniego dziecka

Alimenty dla małoletniego dziecka

  W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka

  Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem małoletniego dziecka może polegać:

  • w całości lub w części na osobistych staraniach jednego z rodziców o utrzymanie lub o wychowanie dziecka,
  • pokrywaniu w całości lub w części, przez drugiego z rodziców, kosztów utrzymania lub wychowania dziecka

  Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, których zaspokojenie pozwoli mu na prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy, a także od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, przy czym nawet niskie dochody rodzica nie zwalniają go z obowiązku alimentacyjnego

  Dziecko ma prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, zaś sąd ocenia możliwości zarobkowe rodziców, biorąc pod uwagę pełne wykorzystanie ich zdolności umysłowych i fizycznych, a nie rzeczywiście osiągane dochody