Co możemy zaproponować

  • przeprowadzenie szybkiej i sprawnej procedury windykacyjnej w oparciu o sprawdzony i dobrze funkcjonujący model działania;
  • odzyskanie niespornych należności, pomoc w utrzymaniu płynności finansowej oraz optymalizację zabezpieczenia zawieranych umów;
  • rozwiązanie sytuacji, w których kontrahent bez uzasadnionych powodów zwleka z zapłatą niespornej należności objętej fakturą VAT istotnie destabilizując sytuację przedsiębiorstwa;
  • oferujemy pomoc w skróceniu terminów oczekiwania na zapłatę należności objętych fakturami i rachunkami opierając się o doświadczenie w zakresie prowadzenia rozmów ugodowych i optymalizację przeprowadzenia sporów sądowych pod kątem ich kosztów i czasu trwania;
  • możemy zweryfikować sytuację prawą dłużnika, analizując m.in. zmian w składzie osobowym w zarządzie lub strukturę właścicielską i powiązania podmiotu, co może pozwolić przedsiębiorcy na zerwanie współpracy z kontrahentem, co do którego można wysnuć realne obawy, że w krótkim czasie stanie się niewypłacalny;