Naruszenie nietykalności cielesnej

Na czym polega to przestępstwo?

  • każde zachowanie niepowodujące uszczerbku na zdrowiu: uderzenie pięścią, popchnięcie, poszarpanie;
  • poważniejsze przypadki naruszenia nietykalności cielesnej są innymi przestępstwami o surowiej ukształtowanej odpowiedzialności sprawcy;

Jakie jest zagrożenie karą?

  • przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku;-

Na czym może polegać obrona?

  • wykazanie, że oskarżony nie dopuścił się ataku: nie uderzył, nie szarpał etc.- skutek: UNIEWINNIENIE:
  • wykazanie, że dowody obciążające oskarżonego nie są przekonujące, nie tworzą spójnej całości, nie korelują ze sobą – skutek: UNIEWINNIENIE:
  • wykazanie, że naruszenie nietykalności cielesnej przez podejrzanego wywołało wyzywające zachowanie pokrzywdzonego – skutek: ODSTĄPIENIE OD WYMIERZENIA KARY;
  • wykazanie, że pokrzywdzony również dopuścił się naruszenia nietykalności cielesnej oskarżonego – skutek: ODSTĄPIENIE OD WYMIERZENIA KARY;
  • doprowadzenie pojednania sprawcy z pokrzywdzonym i wycofania skargi – skutek: UMORZENIE POSTĘPOWANIA.