Szkody wyrządzone przez zwierzęta

  • szereg szkód wyrządzonych przez zwierzęta może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą ich właścicieli lub innych podmiotów;
  • pogryzienie przez np. psa zasadniczo pozwala na pociągnięcie do odpowiedzialności właściciela zwierzęcia;
  • odpowiedzialność opiera się o zasadniczo winę w nadzorze nad zwierzęciem, np. jego niewłaściwe zamknięcie, wyprowadzanie bez kagańca;
  • w przypadku bezpańskich psów odpowiedzialność odszkodowawczą można przypisać Gminie;
  • za szkody wyrządzone przez określone dzikie zwierzęta odpowiadają w pewnym zakresie Koła Myśliwskie (np. szkody rolnicze, uszkodzenia pojazdów);
  • można domagać się zadośćuczynienia za krzywdę (tu m,. in. trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, ból, cierpienie, oszpecenie), zwrotu kosztów leczenia czy zwrotu kosztów operacji plastycznych, ale rozważyć zależnie od sytuacji należy każde roszczenie;