Windykacja

Oferta CUPRUM-LEX w zakresie windykacji należności skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, których kontrahenci zalegają z płatnościami nie kwestionując zasadniczo prawidłowości wykonanej usługi czy dostawy towaru.

Wiemy, jak ciężka jest sytuacja przedsiębiorców, których kontrahenci bez istotnych powodów zwlekają z płatnościami. Jesteśmy świadomi, że brak zapłaty za wykonane usługi lub sprzedane towary jest tym dotkliwszy, że od wystawionych faktur VAT należy zapłacić podatek VAT i podatek dochodowy jeszcze przed tym, gdy kontrahent uiści należność objętą fakturą. Wiemy jak skutecznie działać w tego typu sytuacjach.