Choroby zawodowe

  • choroby zawodowe to grupa chorób, będących wynikiem działania czynników szkodliwych dla zdrowia, na które narażony jest pracownik w środowisku pracy zawodowej. Za chorobę zawodową można uznać tylko chorobę uwzględnioną w wykazie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.
  • są wśród nich zwłaszcza zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne, poszczególne rodzaje pylic płuc, gorączka metaliczna, choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu, Astma oskrzelowa, ostre uogólnione reakcje alergiczne, choroby płuc wywołane pyłem metali twardych, nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze dla ludzi
  • poszkodowanemu chorobą zawodową przysługuje, oprócz innych świadczeń, zwłaszcza jednorazowe odszkodowanie z ZUS – jeśli na skutek choroby zawodowej u pracownika wystąpił stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu;
  • rodzinie pracownika (zasadniczo małżonkowi i dzieciom), który zmarł na skutek choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS;
  • jeśli choroba, na jaką pracownik zapadł w miejscu pracy nie jest objęta wykazem chorób zawodowych, to niewykluczone jest dochodzenie odszkodowania za wyrządzone przez pracodawcę krzywdę i szkodę na zasadach ogólnych;