Naruszenie miru domowego

Na czym polega to przestępstwo?

  • wdarcie się (wtargnięcie) do czyjegoś mieszkania, domu, na czyjś teren (np. ogród) – bez jego zgody;
  • nieopuszczenie czyjegoś mieszkania, domu, terenu wbrew żądaniu osoby nieuprawnionej

Jakie jest zagrożenie karą?

  • grzywna, maksymalnie 540 x 1.000 zł;
  • ograniczenia wolności od 1 – 12 miesięcy;
  • pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 2 lat;

Na czym może polegać obrona?

  • wykazanie, że zachowanie sprawy nie polegało na wtarciu się (np. został wpuszczony) – skutek: UNIEWINNIENIE:
  • wykazanie, że żądanie opuszczenia mieszkania/domu/terenu sformułowała osoba nieuprawniona – skutek: UNIEWINNIENIE:
  • wykazanie, że sprawca miał prawo wejść do określonego miejsca/pomieszczenia – skutek: UNIEWINNIENIE;
  • wyeksponowanie okoliczności łagodzących i obniżenie znaczenia okoliczności obciążających – skutek: ŁAGODNIEJSZY WYMIAR KARY;
  • przekonanie Sądu, że w realiach konkretnej sprawy wymierzenie sprawcy kary jest niekonieczne i zasadne jest jego – skutek: WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA