Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii, podobnie jak Państwa sprawy, jest określane indywidualnie, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym danej sprawy i spotkaniu z Klientem, przy czym wynagrodzenie z tytułu:

Udzielenie porady prawnej

80 - 180

Szacunkowy koszt udzielenia porady prawnej.

Sporządzenie pisma

100 - 500

Szacunkowy koszt sporządzenia dla Klienta pisma w toku postępowania przedsądowego

Określając wysokość wynagrodzenia wyceniamy sprawę, a nie Klienta. Oznacza to, że bierzemy pod uwagę charakter sprawy, stopień jej skomplikowania i jej pracochłonność (ilość dokumentów podlegających analizie i opracowaniu, rozmiar analizy stanu faktycznego i prawnego sprawy, zakres analizy stanowiska doktryny i orzecznictwa dotyczącego zagadnienia stanowiącego przedmiot sprawy, nakład pracy itd.), wartość przedmiotu sporu (wysokość roszczenia), a także termin i czas na realizację zlecenia.

Możliwe są różne systemy wynagrodzenia: ryczałtowe, prowizyjne oraz w oparciu o stawki godzinowe. Punkt wyjściowy do ustalenia wysokości wynagrodzenia w sprawach sądowych stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie/radców prawnych.