Dowolne przestępstwo

Na czym polega to wykroczenie?

 • przestępstwem lub wykroczeniem jest czyn zabroniony przez ustawę – kodeks karny, kodeks wykroczeń lub setki innych ustaw;
 • część czynów zabronionych można popełnić tylko umyślnie, niektóre umyślnie i nieumyślnie.;
 • część czynów zabronionych może popełnić tylko określona osoba, np. funkcjonariusz publiczny

Jakie jest zagrożenie karą?

 • dla każdego przepisu ustawa przewiduje inne zagrożenie karą (różne rodzaje kar i różne wymiary);
 • o konkretnym wymiarze kary decyduje Sąd rozważając okoliczności łagodzące i obciążające sprawcę;
 • w wielu przypadkach możliwe jest nadzwyczajne złagodzenie kary lub nawet odstąpienie od jej wymierzenia);
 • popełnienie przestępstwa nie oznacza tego, że sprawca musi zostać ukarany – prawo karne przewiduje wiele środków ku temu, by sprawca kary uniknął lub został przez Sąd potraktowany łagodniej;

Na czym może polegać obrona?

 • pomoc obrońcy możliwa i potrzebna jest zawsze- każdemu można pomóc, pytanie tylko w jaki sposób;
 • nawet osoba przekonana o swojej niewinności powinna rozważyć skorzystanie z pomocy obrońcy – popełnienie błędów może doprowadzić do skazania nawet osoby niewinnej;
 • im szybciej włączy się do sprawy obrońca tym lepiej: adwokat ma znacznie większe możliwości działania jeśli zgłasza się już przy pierwszym przesłuchaniu niż wtedy, gdy ma sporządzić dopiero apelację;
 • nawet, jeśli przestępstwo popełniono i są na to niepodważalne dowody, obrońca nadal może istotnie pomóc: doprowadzić do umorzenia lub warunkowego umorzenia postępowania, nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wymierzenia czy wymierzenia kary w dolnych granicach ustawowego zagrożenia;
 • każda sprawa jest inna: kim innym jest sprawca, dotyczą go inne okoliczności łagodzące i obciążające, inne są okoliczności popełnienia przestępstwa – nie ma spraw, w których sprawcy w żaden sposób nie można pomóc;